PUTEŢI FACE O SPONSORIZARE!

(pentru persoanele juridice)

Dacă sunteţi factor de decizie într-o companie, sponsorizaţi una din acţiunile asociaţiei, iar suma oferită vi se poate deduce din impozit.

O parte dintre proiectele derulate de Asociaţia Neurocare beneficiază de sprijin financiar din partea unor persoane juridice din România. Apreciem foarte mult implicarea lor socială! Şi firma d-voastră poate să susţină pacientiii să înceapă o viaţă nouă!

Cine poate sponsoriza?

Orice agent economic care are profit poate alege ca o parte din impozitul pe profit datorat statului să fie direcţionat către un ONG. În cazul contribuabililor persoane juridice, adică al agenţilor economici, există o serie de cheltuieli deductibile. Chiar dacă deductibilitatea acestor cheltuieli nu reprezintă un adevarat stimulent fiscal ea ajută totuşi în luarea deciziei de a sprijini o organizaţie neguvernamentală.

Cât de mare este suma care poate fi dedusă?

Încheiaţi un contract de sponsorizare cu Asociaţia Neurocare şi vă deduceţi 20% din impozitul pe profit datorat statului, în limita a 3% din cifra de afaceri a companiei. (art. 31 alin. 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal) Practic, acest lucru înseamnă că platiţi impozitul diminuat cu contravaloarea sponsorizărilor din anul respectiv.

Care este baza legală?

Sponsorizarea reprezintă actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare în vederea susţinerii unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării. Potrivit legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază de contract încheiat în formă scrisă între sponsor şi beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.
În cazul unei sponsorizări constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală în momentul predării către beneficiar.

Orice firmă are dreptul să acorde sponsorizări şi peste limitele menţionate, însă pentru suma ce depaşeşte limita indicată se plăteşte impozit pe profit.
Sponsorizarea trebuie să fie înregistrată în contabilitate în anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior momentului plăţii efective). Prevederile articolului 31, alin. 4 din Legea 571/2003 privin Codul Fiscal, sunt aplicabile tuturor contribuabililor plătitori de impozite pe profit, indiferent de sursele din care aceştia realizează veniturile, din Romania sau din străinatate.
Sunt deductibile şi cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei sau produselor în baza unui contract scris. Sunt incluse în această categorie şi bunurile sau serviciile promoţionale. (art. 21.(2) d) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal).
Pot fi astfel cuprinse în categoria cheltuielilor cu reclama şi deduse din baza impozabilă acţiuni cum ar fi sprijinirea unui eveniment ONG la care participă un numar mai mare de persoane (concurs, inaugurare, concert, acţiune de 1 Iunie, Craciun etc). Tot aici pot fi incluse şi donaţiile de produse deoarece în categoria reclamei se încadrează şi bunurile şi serviciile oferite cu titlu gratuit ca mostre. În acelaşi context pot fi incluse şi sprijinirea unor publicaţii ale unor organizaţii neguvernamentale cu condiţia ca în ele să se regăsească numele/sigla/mesajul sponsorului.

Ce trebuie sa faceţi?

Procedura de sponsorizare este foarte simplă. Totul se rezumă la încheierea unui contract de sponsorizare între firma şi Asociaţia Neurocare, în baza căruia banii pot fi deduşi din impozitul pe profit. Virati suma în contul Asociatiei Neurocare şi specificaţi activitatea pe care doriţi să o sprijiniţi. În urma folosirii sumei donate, veţi primi un raport asupra modului în care banii dumneavoastră au fost cheltuiţi şi al impactului pe care l-au avut în viaţa noastra si a pacientilor nostri.

Care sunt avantajele dumneavoastră ca angajator?

Aveţi controlul asupra unei părţi din banii pe care îi datoraţi statului.
Numele societăţii pe care o conduceţi va apărea în Raportul Anual al Asociaţiei Neurocare care este făcut public comunităţii în pagina de web.
Această sponsorizare este un mijloc de motivare a angajaţilor care pot astfel să simtă că societatea pentru care lucrează este responsabilă din punct de vedere social şi se implică.

Dacă doriţi să sponsorizaţi o activitate a asociaţiei sau aveţi nevoie de mai multe informaţii referitoare la sponsorizări, contactaţi-ne. Ne-ar onora să ne fiţi alături! Vă mulţumim!